lcoc-weblogoMH

MEDLEMSKAP

MEDLEMSKAP

Norsk medlemskap

350kr Årlig
 • Familiemedlemskap
 • Møte- og stemmerett

Alternativ nr 1 er et rent norsk medlemskap, som koster kr 350,-. Familiemedlemskap er inkludert også i denne prisen. Familiemedlemskap innbefatter eget medlemskort, samt møte- og stemmerett i klubbens fora.

Fullt medlemskap

945kr Årlig
 • Familiemedlemskap
 • Møte- og stemmerett
 • Medlemskap i LCOC USA
 • Flott medlemsblad hver 2. måned
 • Directory issue

Alternativ 2 inkluderer medlemskap i moderklubben i USA og gir deg et flott og fargerikt medlemsblad på over 50 sider annen hver måned samt en årlig “Directory Issue” med oversikt over alle medlemmer og hvilke biler de har. Dette medlemskapet koster kr. 945,- og inkludere også familiemedlemskap i Norge.

Fullt medlemskap

945kr Årlig
 • Familiemedlemskap
 • Møte- og stemmerett
 • Medlemskap i LCOC USA
 • Flott medlemsblad hver 2. måned
 • Directory issue

Alternativ 2 inkluderer medlemskap i moderklubben i USA og gir deg et flott og fargerikt medlemsblad på over 50 sider annen hver måned samt en årlig “Directory Issue” med oversikt over alle medlemmer og hvilke biler de har. Dette medlemskapet koster kr. 945,- og inkludere også familiemedlemskap i Norge.

Medlemsbiler