Medlemskap

BLI MEDLEM!

Vi innbyr også deg til å bli med i klubben der klubben kan tilby to typer medlemskap:

Alternativ nr 1 inkluderer medlemskap i moderklubben i USA og gir deg et flott og fargerikt medlemsblad på over 50 sider annen hver måned samt en årlig “Directory Issue” med oversikt over alle medlemmer og hvilke biler de har. Dette medlemskapet koster kr. 945,- og inkludere også familiemedlemskap i Norge.

Alternativ nr 2 er et rent norsk medlemskap, som koster kr 350,-. Familiemedlemskap er inkludert også i denne prisen. (For begge alternativene: ikke begrensninger på antall, men må være en del av samme husstand). Familiemedlemskap innbefatter eget medlemskort, samt møte- og stemmerett i klubbens fora, (post og medlemsblad sendes kun til hovedmedlemmet). Medlemskapet gjelder i ett år fra innbetalingsdato.
Ønsker du å bli medlem, er vårt konto nummer for innbetaling av kontingent 1503.68.83615

VELKOMMEN SOM MEDLEM I LINCOLN & CONTINENTAL OWNERS CLUB!

MEDLEMSOPPLYSNINGER:
For å kunne opprettholde et solid og innholdsrikt medlemsregister trenger vi en del informasjon!
Print ut og fyll ut skjemaet nedenfor. Send det gjerne pr post, eller scan det inn og send pr epost til lincoln_norway@hotmail.com
Dersom det er nødvendig, tar vi kontakt for utfyllende info.

Medlemsopplysninger …. klikk på lenken for å åpne skjemaet for medlemsskap.