Nyheter

Hei alle Lincoln-interesserte i Norge!

Lincoln & Continental Owners Club- Norway ble stiftet 25. februar 1999 som en underavdeling (charter) av LCOC i USA.  LCOC USA ble stiftet i 1953.  LCOC Norway er den andre klubben på det europeiske kontinentet.  Den første ble stiftet i England og heter LCOC United Kingdom.

Alle Lincoln eiere vi har visst om eller fått tips om, har blitt tilskrevet og fått invitasjon om å bli med i klubben.  Det har vært veldig god respons på klubben og klubbens aktiviteter, også fra våre naboland.

Formålet med klubben er å ta vare på biler av merket Lincoln og Continental og bidra til å samle entusiaster av disse to merker.

Lokalt utgis “Lincoln & Continental News”, et kvartalsvis medlemsinformasjonsblad som tar pulsen på det som skjer her på berget.  Alle klubbens aktiviteter blir omtalt, erfaringer blir delt og medlemsbiler blir presentert.  Ajourført bil- og medlemsliste finner du også.

Klubben har eget register og fotoarkiv på de Lincolns vi vet finnes i Norge.  Til nå har vi ca 750 biler i registeret og ca. 700 i fotoarkivet.  Dette arbeidet gjøres for å vite mest mulig om Lincoln bestanden i Norge.

Effekter: Sorte t-skjorter med klubblogo i gullfarge, samt hvite t-skjorter med med stor fargelogo på brystet kan kjøpes. Broderte merker, pins og klebemerker (stickers) med klubblogo kan også kjøpes.  Alle merkene har sort bunn med gullskrift. I tillegg finnes slips og skiltrammer.

Hvert år har klubben 10-12 faste arrangementer.  Det første er Generalforsamling på/ved klubbens stiftelsesdato i februar. Deretter følger regionale Lincoln treff i hhv Midt Norge, Sør-/Vestlandet og på Østlandet. Sentralt arrangeres  National Lincoln Meet, som variere i dato og treffsted fra år til år. Lincoln Night Cruise legges sammen med 4. Juli cruisingen på Lillestrøm og i Trondheim.  LCOC har da en Lincoln markering i forkant av cruisingen. Under Hot August Night er det også Lincoln stands begge dager.  End of Summer legges sammen med  “Grombil” på Ekeberg.